Ilmumisandmed

Saidiõigused, mis kuuluvad:

UAB „Ekspozicijų centras“

Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja Leedus, Lätis ja Eestis

Savanoriu 178F-110 | LT-03154 Vilnius | Leedu

Tel: +370 5 2779354, +370 65560818

info@estonia.messefrankfurt.com

Autoriõigused

Nende veebilehtede sisu on kaitstud autoriõigustega. Kõigi õiguste omanikud on UAB „Ekspozicijų centras“ või sisu loonud kolmandad pooled.

Ettevõtte sisu võib üritusest ja (või) ettevõttest teavitamise eesmärgil kasutada tasuta. Palume teil edastada meile kõigi trükiste koopiad ja teavitada meid sisu kasutamisest elektroonilises meedias (veebis). Kogu sisus peavad olema viited allikatele Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ ja „Fotograafi / autori ees- ja perekonnanimi“. Mingid muudatused ei ole lubatud, välja arvatud vormingu loomiseks vajalikud muudatused. Muul viisil kasutamiseks, iseäranis ärilisel otstarbel, on vajalik Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ eelnev kirjalik nõusolek.

Kolmandate osapoolte sisu võib kasutada ainult pärast asjakohaste õiguste kinnitamist, iseäranis juhul, kui sisu liigitatakse sellisena. Kui teil on kahtlusi, pöörduge julgelt meie poole.

Ükskõik milline sisu loata kasutamine toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse.

Kaubamärgid

Messe Frankfurti kaubamärkide kasutamine veebilehtedel on lubatud üksnes Messe Frankfurti eelneval kirjalikul nõusolekul.

Vastutus

Nende veebilehtede sisu on koostatud väga hoolikalt. Kuid ka sel viisil ei ole võimalik tagada veebilehe sisu veatust ja täpsust. Me ei vastuta kahju eest, mis tuleneb otseselt või kaudselt nende veebilehtede kasutamisest, v.a juhul, kui need on tekkinud tahtlikult või suure hooletuse tõttu ja iseäranis tahtlikult või suure hooletuse tõttu põhjustatud keha- või tervisekahjustuste korral.

Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ ei kontrolli messil osalejate esitatud sisu, samuti mitte toodete ega uuenduste osas. Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ ei vastuta kahju eest, mille põhjustas sellise sisu kasutamine, välja arvatud kui Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ oli sisu ebaõigsusest teadlik, kuid ei taganud tahtlikult või suure hooletuse tõttu sellise sisu parandamist või kõrvaldamist.

Hüperlinke kolmandate osapoolte veebilehtedele pakutakse ainult kui mitteesinduslikku teavet täiendava või seotud sisu asukoha kohta. Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ ei mõjuta lingitud veebilehtede praegust ega tulevast vormi või sisu ega vastuta seetõttu nende eest, välja arvatud kui lingitud veebilehe sisu ebaseaduslikkus on täiesti ilmne või kui Frankfurdi messikeskuse ametlik esindaja UAB „Ekspozicijų centras“ on teavitatud selle ebaseaduslikkusest.

Oleksime tänulikud, kui te ebaõige või ebatäpse teabe või lingi märkamisel teavitaksite meid sellest e-posti kaudu. Palun saatke ettepanekud või märkused aadressile info@estonia.messefrankfurt.com

UAB "Ekspoziciju centras" kasutab teile parima sirvimiskogemuse pakkumiseks küpsiseid. Meie teenuste kasutamisel nõustute küpsiste kasutamisega. Lisateavet